Международные фонды и программы, работающие в Украине

Мы провели анализ информации о фондах и программах, работающих в Украине, которые открыты для сотрудничества с украинским бизнесом.

С некоторыми из них у нас есть опыт сотрудничества. Надеемся он может быть и вам полезен в работе.

Unated nations development program (UNDP) (ПРООН)

Програма розвитку ООН (ПРООН) є глобальною мережею ООН в галузі розвитку, організацією яка виступає за позитивні зміни та надає країнам доступ до джерел знань, досвіду та ресурсів задля допомоги людям в усьому світі будувати краще життя.

 

Ми співпрацюємо з 166 країнами світу, допомагаючи їм знаходити власні шляхи розв’язання глобальних та національних проблем в галузі розвитку. Покращуючи свої власні можливості, вони мають змогу використовувати досвід та знання співробітників ПРООН та широкого кола наших партнерів.

Світові лідери зобов’язалися виконати Цілі Тисячоліття в галузі розвитку, включно із такою всеохоплюючою ціллю як скорочення бідності вдвічі до 2015 року. Мережа ПРООН координує та допомагає країнам об’єднувати глобальні та національні зусилля, які спрямовуються задля досягнення означених Цілей. Ми зосереджуємося на допомозі країнам спільно виробити та поділитися рішеннями щодо проблем в таких сферах діяльності:

  • Демократичне врядування
  • Подолання бідності
  • Запобігання кризи та її подолання
  • Енергетика та навколишнє природне середовище
  • ВІЛ/СНІД

Сотрудничество: Возможность для консультантов принять участие в проектах

United Nations Children’s Fund (UNICEF) (ЮНИСЕФ)

Представництво ЮНІСЕФ в Україні реалізує програми, що відображає прагнення країни досягти Цілей розвитку тисячоліття. Ці цілі включають захист материнства, зменшення дитячої смертності, зупинення поширення ВІЛ/СНІДу й туберкульозу, захист вразливих категорій і сприяння гендерній рівності.

Сотрудничество: Возможность для консультантов принять участие в проектах

International Organization for Migration

IOM works to help ensure the orderly and humane management of migration, to promote international cooperation on migration issues, to assist in the search for practical solutions to migration challenges and to provide humanitarian assistance to migrants in need, including refugees and internally displaced people.

The IOM Constitution recognizes the link between migration and economic, social and cultural development, as well as to the right of freedom of movement.

IOM operates in the areas of migration and development, facilitating migration, regulating migration and forced migration. IOM’s activities that cut across these areas include the promotion of international migration law, policy debate and guidance, protection of migrants' rights, migration health and the gender dimension of migration.

Сотрудничество: Возможность для консультантов принять участие в проектах

Представительство Европейской Комиссии в Украине 

Реализация программ развития Европейской комиссии.

Сотрудничество: Возможность для предприятий получить грант на реализацию социально значимых проектов. Возможность для конультантов принять участие в проектах

Международный фонд "Возрождение" 

Місія Міжнародного фонду "Відродження" – фінансово й організаційно сприяти становленню відкритого, демократичного суспільства в Україні шляхом підтримки значущих для його розвитку громадських ініціатив.
Міжнародний фонд "Відродження" розподіляє гранти між організаціями, що працюють на розвиток суспільства. Самостійно чи в партнерстві з іншими організаціями фонд ініціює та втілює проекти, важливі для соціального та політичного розвитку України. Серед іншого він організовує та підтримує громадські обговорення на політичні, соціальні чи міжнародні теми, організовує публікацію інформаційних матеріалів, опитування та громадські кампанії, конференції, семінари та круглі столи, запроваджує програми мікрогрантів для підтримки громадських ініціатив, що слугують інтересам суспільства.

Сотрудничество: Возможность для предпринимателей получить грант на реализацию проекта

Фонд Чарльза Стюарта Мотта 

Частный фонд, созданный для финансирования социальных проектов

Сотрудничество: Возможность для предпринимателей получить грант на реализацию социально значимых проектов

CASE Украина Центр социально-экономических исследований 

CASE Україна - незалежна неприбуткова громадська організація, яка проводить економічні дослідження, аналіз та прогнозування макроекономічної політики.
CASE Україна створює мережу дослідників (експертів), які зацікавлені приймати участь у дослідницьких проектах CASE. Експерти CASE Україна можуть поєднувати свою основну роботу з дослідницькою роботою в рамках проектів. Ми шукаємо дослідників у наступних сферах:
• Економіка праці
• Міграція робочої сили
• Економіка знань
• Енергетика
• Економічні і соціальна політика. Управління (Governance).
• Державні фінанси
• Міжнародна торгівля

Сотрудничество: Возможность для консультантов принять участие в проектах

Агентство США международного развития (USAID) 

Today, USAID/Ukraine implements a focused development assistance program to support: more participatory, transparent, and accountable governance; broad-based resilient economic development; and improved health status for Ukrainians.

Сотрудничество: Возможность для предприятий получить грант на реализацию социально значимых проектов. Возможность для консультантов принять участие в проектах

Некоторые проекты и программы USAID

Проект НАТК по созданию БИЦ в Украине 

Проект сприяє розвитку підприємств малого і середнього бізнесу (МСП) у регіонах України, де недостатньо розвинені телекомунікації, шляхом розширення доступу до сучасних технологій і передового досвіду ведення бізнесу через мережу Бізнес Інтернет Центрів (БІЦ). Центри організовані відповідно до місцевих потреб, їх власниками виступають місцеві підприємці і працюють вони на принципах самофінансування.
Даний трирічний проект фінансується Агентством США з Міжнародного Розвитку (англ. - USAID, укр. - АМР), яке виділило грант у розмірі 1,7 мільйона доларів США на його реалізацію. Проект здійснюється Національною Асоціацією Телекомунікаційних Кооперативів (США) (англ. - NTCA, укр. - НАТК).

Сотрудничество: Возможность для предприятий получить грант на реализацию проекта в области телекоммуникаций

Програма „Громадські зв'язки" 

Програма „Громадські зв'язки" не має вузької тематичної та обласної направленості. Кожен рік визначаються пріоритетні теми та області України, де проводиться відбір учасників.

Програма передбачає стажування двох типів: бізнес групи та групи для фахівців.

Сотрудничество: Возможность для предпринимателей стажироваться в США

Проект реструктуризации предприятий 

Проект реструктуризации предприятий был разработан Европейским Союзом с целью оказания поддержки коммерчески жизнеспособным частным и приватизирующимся предприятиям Украины для улучшения их деятельности путем повышения конкурентоспособности, внедрения современных механизмов управления и обеспечения экспертной поддержки со стороны иностранных и отечественных консультантов. Проект начал свою работу в январе 2003 г. под руководством БеарингПоинт – одной из крупнейших консалтингових компаний в мире. Работа проекта будет сосредоточена на улучшении результатов хозяйственной деятельности предприятий-партнеров, повышении их стоимости, ускорении экономического роста и укреплении частого сектора в Украине.

Сотрудничество: Возможность для предприятий получить компенсацию затрат на консалтинг. Возможность для консультантов принять участие в проектах

Фонд "Евразия", Киевское региональное отделение 

Eurasia Foundation has invested more than $44 million in grants, loans and technical assistance in Ukraine. The Foundation has successfully supported a wide range of activities, benefiting institutions and individuals at the local level with programmatic focus on supporting civil society, private enterprise development and public administration and policy reform. It also established the Economic Education & Research Consortium (EERC) which now adminsters the Kyiv School of Economics (KSE), a world class graduate program with joint degree with University of Houston.

Сотрудничество: Возможность для консультантов принять участие в проектах.

Американская Коммерческая Служба 

Поиск бизнес-партнеров в США (в основном поставщиков продукции), проведение выставок.

Сотрудничество: Возможность для предприятий найти бизнес-партнера в США.

World Bank (Группа мирового банка)

Мы не являемся банком в обычном значении этого слова. Наша организация состоит из двух уникальных организаций развития, принадлежащих 188 странам-членам: Meждународного банка реконструкции и развития (МБРР) и Международной ассоциации развития (МАР). Цель МБРР – сокращение масштабов бедности в странах со средним уровнем дохода и в кредитоспособных странах с низким уровнем дохода, в то время как внимание МАР сосредоточено на беднейших странах мира. Обе эти организации являются частью одной единой структуры, известной как Группа Всемирного банка.

Сотрудничество: Возможность для консультантов принять участие в проекте.

Европейский Банк Реконструкции и Развития (ЕБРР)

В секторе предприятий главное внимание будет уделяться оказанию поддержки местным компаниям, стремящимся повысить общий уровень их конкурентоспособности, показатели энергоэффективности, производительности труда, корпоративной прозрачности и природоохранной деятельности. Кроме того, ЕБРР будет оказывать поддержку в вопросах увеличения притока прямых иностранных инвестиций, что дает большой демонстрационный эффект в плане внедрения норм добросовестного корпоративного управления, современных знаний и технологий, повышения природоохранных стандартов.

Сотрудничество: Возможность для предприятий получения кредита на реализацию проектов. Возможность для предприятий получения компенсации затрат на консалтинг. Возможность для консультантов принять участие в конслтинговых проектах

Некоторые проекты и программы ЕБРР

Small business support 

The Enterprise Growth Programme (EGP) and Business Advisory Services (BAS), managed by the Small Business Support (SBS) team, are essential components of the EBRD transition toolkit. The two programmes promote good management in the micro, small and medium-sized enterprise (MSME) sector in the EBRD region, by providing direct support to individual enterprises, helping them to grow their businesses. The SBS provides MSMEs with direct assistance from experienced business advisors and consultants, helping them to adapt to the demands of a market economy.

Сотрудничество: возможность для предприятий получить компенсацию затрат на консатинг. Возможность для консультантов принять участие в консалтинговых проектах.


I like very much this iPage Hosting Review because this is based on customer experience. If you need reliable web hosting service check out top list.
© 2019 SBS Consulting. Все права защищены.
Joomla! - бесплатное программное обеспечение, распространяемое по лицензии GNU General Public License.
Joomla Templates designed by Best Cheap Hosting